11/08/2018

ЕТНОЛОШКА ЗБИРКА

Стална музејска поставка ,,Живот и култура народа у Семберији,, презентује развој и облике народне културе житеља Семберије и постављена је у сали на спрату. У првој половини сале представљени су налази који се односе на традиционалну сеоску народну културу, док друг аполовина сале одређена за презентацију градске културе прије уласка ових крајева у токове савремене цивилизације.

     Ова изложба посјетиоцима презентује доста потпуну слику о етнолошким особеностима и народном животу и традиционалној култури становништва Семберије. У домаћој етнологији, иаче, уобичајена је хронолошка подјела традиционалне народне културе у 3 основне фазе:

  • старија фаза – 19. вијек (и до Првог свјетског рата)
  • средња фаза – прва половина 20. вијека(практично, период између дба свкетска рата)
  • најмлађа фаза – друга половина 20. вијека (период након Другог свјетског рата) па до престанка традиционалног начина живота.

Такође, постоје подјеле етнологије, поред сеоске и градсеке, на материјалну и духовну културу, подјеле по географским рејонима, по класној, имовинској, вјеској и другим припадностима.

     Народну културу Семберије карактерише практично непостојање најмлађе фае у развоју народног стваралаштва, јер је овдашње становништво из више разлога брзо прихватало савремени начин живота глобалне цивилизације. Стога су експонати етнолошке изложбе хронолошки ограничени на период од средине 19. вијека до средине 20. вијека.