11/08/2018

О МУЗЕЈУ

Музеј Семберије се налази у најстаријој згради у Бијељини, а историјат зграде је занимљив. Музеј има потребне кадрове и 4 изложбене сале површине по 105 м2  а у њему су смјештене 3 сталне музејске поставке са цјелодневном и свакодневном отвореношћу и једна сала за повремене изложбе.

    Музеј је основан одлуком СО Бијељина 1970. године, а 24. септембра 1978. уселио се у данашње просторије. Музеј је прошао све организационе облике од Музејске збике у саставу Библиотеке и Центра за културу, преко самосталне Музејске збирке, Завичајног музеја Семберије (и Подмајевице) до данашњег фактичког стања музеја.

Археолошка изложба се налази у приземљу музеја и обухвата материјалне остатке цивилизације од неолита до касног средњег вијека. Ту је смјештена највећа и најзначајнија колекција средњовјековних  натписа у БиХ и шире, са 23 ћирилична натписа на старословенском језику српске редакције.

Ту је и колекција римских камених споменика (Јупитеров жртвеник, камена посуда, двије фигуре лава, стела, статуета), те налази са најистраженијих средњовијековних локалитета Јазбине у Батковићу и средњовјековни ливни лонац из Остојићева.

Етнолошка изложба обухвата предмете везане за народни живот села Семберије и староградску културу Бијељине.

Историјска изложба обухвата историјат Бијељине од првог помињања 3. марта 1446. године до 20. вијека и обухвата изложбу фотографија старих грађевина у Бијељини, старог наоружања и предмета, те умјетничку колекцију и легате. Музеј има у свом саставу депандансе Музеја Семберије, као и редовне музејске манифестације.

Традиционалне изложбе и манифестације у Музеју су:

  • Мајска смотра ликовног стваралаштва ученика (24. мај – 24. јун) која се одржава од 1993. године.
  • Бијељинско бијенале (двогодишња смотра ликовног стваралаштва Бијељине и сусједних општина), од 1994. године.
  • Пантелинска изложба: Из колекција старих бијељинских породица, из историје знаменитих грађевина и значајних појединаца.
  • Наградна изложба гусала (од 1995.) за Вишњићеве дане (између 1-8. новембра)
  • Укупно 10 повремених и гостујућих изложби годишње у Музеју Семберије.

Музеј има своју библиотеку и издавачку дјелатност и одређени број истраживачких пројеката.

При Музеју дјелује Друштво пријатеља Музеја, Управни одбор, а у њему је тренутно запослено као особље музеја 8 извршилаца.