13/08/2018

ПРАИСТОРИЈА

ПРАИСТОРИЈА

 

Неолит                      

Неолит или млађе камено доба представља једну од најважнијих етапа у развоју људског друштва и цивилизације.Оно што ће суштински одредити овај период  је прелазак са лова и сакупљања на земљорадњу (доместикација биљака) и сточарство (доместикација животиња) што доводи до трајнијег насељавања на једном мјесту. Нове економске прилике и седентарни начин живота, условили су појаву нових материјала и нових врста предмета, нову друштвену организацију и нову религијску свијест. Поред индустрије глачаног каменa, за неолит јекарактеристичани развој домаће радиности – предење, ткање и израда грнчарије.

На подручју Семберије истражено је неколико локалитета из различитих фаза млађег каменог доба. Неки од њих су свједоци да је ова територија била насељена од самих почетака неолита. У раном и средњем неолиту на простору централног Балкана развија се старчевачка култура (од краја 7. до средине 6. миленијума прије нове ере) којој са територије Семберије припадају налази са локалитета у Јањарском пољу у близини Јање.У периоду млађег неолита, на истом простору развијала се винчанска култура (од средине  6. до средине 5. миленијума).Археолошка истраживања вршена су на неколико насеља која  припадају овом временском периоду. Поред ископавања на обали Дрине у селу Главичице – локалитет „Бабића брдо“, истражена су насеља на локалитетима „Велики Градац“ у  Остојићеву, „Градац“ у Батковићу и „Градиште“ у Доњем Драгаљевцу.

Међу покретним налазима најбројнији су керамички предмети, првенствено посуде, али и тегови, пршљенци, као и алатке од глачаног камена разноврсних облика, које су погодне за обраду дрвета и коже, и ситњење житарица. Уз њих, чувају се и оруђа и оружја од окресаног камена, алатке од кости и рога.