Римски камени споменици

У Музеју Семберије се чува неколико карактеристичних римских споменика. Ту се налази једна фрагментована римска стела са локалитета Којчиновац на којој су рељефно представљени ликови покојника.

На локалитету Дијелови код Бијељине пронађене су двије фрагментоване фигуре лавова, а оне представљају једине налазе остатака римске скулптуре у камену, са простора Семберије. У Музеју се чува и једна бронзана статуа са локалитета у Амајлијама.

    Добро сачуван римски жртвеник са повећаним натписом посвећен је врховном божанству Јупитеру и потиче са локалитета у Скеланима код Сребренице, а спада у врло репрезентативне примјере ове врсте споменика.

Са истог локалитета потиче и мања жртвена ара без натписа.

Велика римска камена посуда полулоптасте форме потиче са локалалитета Главичице (20км јужно од Бијељине) и једина је таква сачувана у цјелини с аукупног простора бивше Југославије. Овакве посуде су кориштене за мљевење и спремање већих количина хране у римским војним логорима или на латифундијама широм Римског Царства, а има их већи број сачуваних на простору јужне Европе и сјеверна Африке.