Стари воз ,,Ћиро,,

     Стари воз ,,Ћиро,, је такође 1982. године дошао у посјед Музеја, са овећим плацем земљишта поред жељезничке станице. Од возне композиције уског колосијека сачувана је локомотива са једним отвореним вагоном и два путничка вагона.

    Данас се два путничка вагона налазе у оквиру композиције ,,Шарганска осмица,,. На простору поред жељезничке станице гдје с ечувао овај стари воз одскоро се налази вишеспратница, а за адаптацију локомотиве нису још обезбијеђена средства нити је одређена нова локација за њено чување.