Спомен соба Фадила Јахића Шпанца

    Спомен соба Фадила Јахића Шпанца је формирана 1982. године након рушења родне куће овог партизанског народног хероја. У спомен соби су били постављени бројни предмети и историјски документи о животу и дјелу овог хероја.

Ова просторија се данас налази у саставу зграде Фонда за пензионо осигурање и још се увијек не користи за своју основну намјену.